NAŠI PROIZVODI

NITROCELULOZA

Nitroceluloza je osnovna energetska sirovina za sve tipove baruta. Proizvodimo barutni, industrijski i dinamitni tip nitroceluloze, koja se izrađuje od pamučnog lintersa i drvne celuloze.
Pročitaj više >

Baruti

Jednobazni baruti za sve tipove municije kalibra od 5.56 do 155mm.
Sferični barut sa dve energetske komponente, nitroceluloza i nitroglicerin, za malokalibarsku municiju, avionsku i protivavionsku municiju od 5.56mm do 20mm
Dvobazni baruti za osnovna i dopunska barutna punjenja za minobacački program za 60mm, 81/82mm, 120mm, 160mm i za artiljerijsku municiju.
Pročitaj više >

Dvobazna raketna goriva i pogonska punjenja

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva i tradicije u proizvodnji baruta i dvobaznih raketnih goriva, kao i sirovina za njihovu proizvodnju, proizvodimo pogonska punjenja za raketne motore.
Pročitaj više >

Barutna punjenja

Za različite artiljerijske sisteme do 155mm, izrađujemo konvencionalna barutna punjenja u platnenim vrećicama i monoblok barutna punjenja u sagorljivim čaurama.
Pročitaj više >

SAGORLJIVI ELEMENTI I BARUTNA PUNJENJA

MBN proizvodi sagorljive elemente i barutna punjenja za tenkovsku municiju 125mm. Sagorljivi elementi predstavljaju pogonsko-energetaki materijal dobijen impregnacijom nitrocelulozno-celuloznog (NC-C) papira, trinitrotoluenom.
Pročitaj više >

CELULOIDNI KONTEJNERI I BARUTNA PUNJENJA ZA MINOBACAČKE MINE

Celuloid i celuloidni kontejneri za dopunska punjenja minobacačkih mina za 60mm, 81/82mm and 120mm. Pored toga, proizvodimo razne tipove baruta za osnovno i dopunsko punjenje minobacačkih mina.
Pročitaj više >